Успешно приключи първата по рода си 7 – дневна анкета относно бъдещото развитие на централната част на град Божурище. Анкетата бе проведена в социалната мрежа Фейсбук и достигна до над 3 000 души. От тях 422-ма изразиха своя позиция по въпроса „Каква е твоята визия за свободните 30 дка земя в центъра на гр. Божурище между църквата, реката и конната база?“ Възможните отговори бяха два:

1. Спорт и свободно време

2. Нов ж.к. със 75 къщи

За първия отговор гласуваха 78 %, а за втория 22 %.

Каква е твоята визия за свободните 30 дка земя в центъра на гр. Божурище между църквата, реката и конната база?

Интерес предизвиква и разбивката по групи на гласуващите.

От Общински съвет Божурище, мнение са изразили 6 общински съветника (от 13), като резултата е почти идентичен с общия резултат – 83 % за Спорт срещу 17 % за Къщи. За Спорт са гласували Ваня Аризанова, Георги Димитров, Мая Карамфилова, Снежана Димитрова и Юлиян Методиев. За Къщи своя глас е дала Грета Станкова.

Общинските служители пък са на другата крайност. От общинска администрация Божурище гласувалите са абсолютно единодушни – 100 % за Нов ж.к. със 75 къщи. Каква ли е вътрешната им мотивация за този избор?

Анализът на крайния резултат показва, че това не е партиен, а обществен въпрос. Бъдещото развитие на централната част на град Божурище, закономерно и необходимо е  да продължи в посока за общо ползване от всички жители и гости на града ни.

Участниците могат да бъдат определени, като представителна извадка, която отговаря на множество критерии. А именно:

  • Много висок процент на гласовете от реални хора с автентични профили;
  • Широк възрастов диапазон – от ученици до пенсионери;
  • Живущи както в града, така и в селата на община Божурище;
  • Работещи, на територията на община Божурище от други населени места;
  • Хора, свързани с Божурище по роднинска, приятелска или друга линия.

Безспорно гласувалите ЗА КЪЩИ имат своя основателен мотив. Липсата на достатъчно свободни терени в град Божурище се засилва с всяка изминала година и местната власт е длъжна да подходи сериозно към решаването на този проблем. Това изключва подобни предизборни действия на парче от днес за утре. Необходима е стратегия с няколкогодишен хоризонт за реализация, която да е получила широко обществено одобрение. Стратегията да бъде допълнена с финансов анализ на разходите от общинския бюджет, необходими за изпълнението на такъв мащабен проект. Наложително е реализацията на този проект да бъде съобразена и със съществуващата инфраструктура. Не бива да се допуска безотговорно получаване на блага от едни да бъде за сметка на други. Решение има и това решение скоро публично ще бъде представено на всички.

Под анкетата г-н Начев написа стойностен коментар, който екипа на Bozhurishte.com Ви публикува без редакторска намеса. Напълно сме съгласни с това аргументирано мнение и дано неговия призив, достигне до ушите на всички сегашни и бъдещи управници:

„Всички пространства от „Игрището“ в новия квартал, през площада, пространството около църквата до парк „Орлите“, трябва да бъдат свързани с алеи, мостове и т.н.. По този начин ще се оформи зелена зона в центъра на града която не трябва да се пипа. Градът се разраства все повече и трябва да се помисли навреме за „белите дробове“ с които да живее.“