Предстоящо заседание на Общинския съвет Божурище юни

466

Темите и въпросите, по-които Общински съвет Божурище, трябва да приеме Решения на редовното заседание, което ще се проведе в четвъртък на 28.06.2018 г., публикувани в Поканата на сайта на общината.

Т.1 Промяна в общинския бюджет за 2018 година

  • 10 000 лв. за ремонт на сградата до игрищата по футбол и плажен волейбол – бившия учебен център за водачи на пътни превозни средства
  • 10 000 лв. допълнително към досегашните пари за облагородяване на зелените и паркови площи включващи кашпи за цветя, пейки, кошчета за боклук и други
  • 5 000 лв. за ремонт на буса, който Колоездачен клуб ДРАГ използва за провеждане на тренировки и пътуване за състезания. Искането е от началото на март месец, лично от Д. Кузов – Председател на клуба
  • 7 600 лв. за ремонт на фасадата и камбанарията на храм „Св. Георги Победоносец“ с. Пролеша. Искането е от кмета на селото г-жа Бойка Асенова

 

Т.2 Даване на съгласие от Общински съвет Божурище, Община Божурище да кандидатства с проект „Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище“ по Подмярка 7.2 от Програмата за развитието на селските райони 2014-2020 г.

 

Т.3 Даване на съгласие от Общински съвет Божурище за предоставяне под наем на помещение общинска собственост на Ловно-рибарската дружина в Божурище

 

Т.4 Даване на съгласие от Общински съвет Божурище за изменение на кадастралната карта и обособяването на десет поземлени имота от сегашния имот с площ 197 дка.

 

Т.5 Промяна на размера на трудовото възнаграждение на кмета на село Хераково

 

Т.6 Допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план в кв. Максим Горки гр. Божурище и осигуряване на транспортен достъп чрез удължаване на локалното платно на път I-8 (Е80)

 

Т.7 Изпълнение на процедура за отпускане на персонална пенсия на лица по чл. 92 от КСО

 

Т.8 Разни, в която гражданите могат да задават своите въпроси към кметовете, общинските съветници и общинската администрация

 

Заседанието ще се проведе в четвъртък 28.06.2018 г. от 14:00 часа в малкия салон на НЧ „Христо Ботев 1934 г.“  гр. Божурище.

Всеки желаещ да присъства е добре дошъл.