Фирма от кръга ИМОТгейт усвоява 200 000 лв. за ремонт на „Божура“

От 2016 г. досега фирмата е спечелила поръчки за близо 400 000 лв.

1189

На фона на скандала в държавата за щети от непотърсени неустойки, кмета Георги Димов „проспива“ да наложи санкции на изпълнителя за забавеното с месеци изпълнение на проекта за ремонт на парк Божур.

На 19.07.2018 г. „Юг Билдинг“ ООД е класирана на първо място в обществената поръчка на Община Божурище за ремонт на парк Божур, след като другите двама участници не са допуснати до финалния етап на разглеждане на офертите.

Предложения от „Юг Билдинг“ ООД срок за изпълнение на поръчката е 85 календарни дни.

85 дни за изпълнение на проекта

Въпреки тежките клаузи с неустойки за забавяне от по 1 % на ден, фирмата не завършва ремонта в първоначално предвидения срок.

1 % неустойка на ден

От избора на изпълнител до днес са изминали повече от 6 месеца. Така изпадаме в ситуацията, че фирмата изпълнител не само, че не трябва да получи оставащите по договора суми, а и трябва да връща на Община Божурище пари от получените плащания.

Дали това ще се случи зависи еднолично от волята на кмета на Община Божурище г-н Георги Димов.

Само негов е избора чий интерес да защити.

За тези, имащи съмнения в избора на кмета ще поясним: фирмата изпълнител на този ремонт е „семейно“ свързана с един от новите собственици на 20 дка земя за по 2.61 лв./м2 на Гурмазовско шосе.

https://bivol.bg/gp-bozhurishte-gerb.html