Ще върне ли Общинския съвет 80-те декара на божурчани?

Председателя Димитров предлага оспорване на сделките пред Административния съд

1222

Председателят на Общински съвет Божурище – Георги Димитров свиква извънредно заседание в читалището на 14.03.2019 г. от 18 часа.

В дневния ред има една единствена точка относно „Упълномощаване на Председателят на Общински съвет – Божурище, Георги Димитров, за предприемане на действия за оспорване на Заповеди на кмета на община Божурище за определяне на спечелилите търгове за продажба на 80 декара общински имоти граничещи с главния път Божурище – Гурмазово“.

С това проекто-решение, вносителят Георги Димитров предлага на общинските съветници да бъде упълномощен да оспори Заповедите на кмета на община Божурище Георги Димов за продажбата на 80 декара общинска земя в централната част на гр. Божурище по 2 лв. на квадратен метър.

По закон, Общинския съвет има право да оспорва Актовете на кмета в 14-дневен срок от получаването им. Въпреки, че въпросните заповеди са издадени на 10.12.2018 г., Димов ги предоставя на общинския съвет едва на 05.03.2019 г. Каква е причината за това три месечно забавяне, можем само да гадаем.

През изминалите три месеца, кмета Димов многократно беше съветван да развали сделките и да възстанови имотите на общината, но така и не го направи.

Предложението на Димитров е единственият законов път, по който общинския съвет може да постигне разваляне на скандалните сделки. За 80 дка общинска земя, в хазната са влезли по-малко от 200 000 лв. при пазарна стойност от над 6 000 000 лв. Тази огромна загуба за Божурище може да бъде възстановена от общинския съвет.

Предстои да видим, общинските съветници коя страна ще изберат – тази на кмета или тази на гражданите, които са ги избрали за техни представители в местния парламент.

Заседанията на Общинския съвет са открити и всеки може свободно да присъства в четвъртък (14.03) от 18 часа в залата на втория етаж на НЧ Христо Ботев 1934 – Божурище.